Stage DevOps

Project

Multi-cloud CI/CD pipeline voor een containerized toepassing in een NoOps model (IaC, AI Monitoring)

Opdracht

Uitbouw van een pipeline om een containerized toepassing in een Kubernetes cluster te deployen op verschillende cloud platformen: AWS, Azure en GCP. De source code wordt in een Git repository opgenomen en zal via Continuous Integration gepackaged worden als een container toepassing. Met behulp van Infrastructure as Code (IaC) en Configuration as Code (AI Monitoring met Dynatrace) kunnen de doelomgevingen opgezet en geconfigureerd worden tijdens de Continuous Deployment flow. Tools zoals Akamai, Terraform en Ansibel worden ingezet om het gewenste resultaat te bereiken.

Interesse? Bezorg ons dan snel jouw cv via join-us@evolane.be